XL

40Дата виходу: 2013

У Номері:

Березовець Д. Т. Щоденник археологічних розвідок на путивльщині у 1947 р.

Білинський О.О. До щоденника Д.Т. Березовця

Чорноус А.М., Звагельська О.В. Приходський літопис чернігівської єпархії Кролевецького уїзду, села Спаського Преображенської церкви

Демиденко Н. М. Григорій Андрійович Політика (1723-1784) – громадський діяч, історик, перекладач, правник

Федоренко Я.А. Особливості трансформації соціальної інфраструктури українського села в кінці ХХ – на початку ХХІ століття: історичний аспект

Гальчинський В.Л. О.Ф. Федоров-організатор підпільно-диверсійної діяльності Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання проти нацистських окупантів на території Волині та Полісся у 1943 році

Гончаренко Л.Л., Оліцький В.О. Висвітлення зречення і подальшої долі імператора Миколи ІІ на території Сумщини, 1917-1918 рр.: на основі документів Державного архіву Сумської області

Іванюк О.Л. “Полтавские губернские ведомости” про підготовку до проведення загальноросійського перепису населення 1897 р.

Іванюк І.А. культурно-просвітницька діяльність єпископа Іринея Фальковського із упорядкування книжкових зібрань бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря

Казаков М.В. Історіографія православних братств пізньоімперського періоду

Казьмирчук М.Г. Росіяни в соціально-економічному розвитку Київської губернії 1861 – 1917 рр.

Леміш Н. О. Видовий склад та організація роботи з вхідними документами в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст.

Нітченко А.Г. Життя і смерть В.М. Аммосова: штрихи до трагічної долі

Пирожков Г. П. Крає(країно)знавчі технології та культурологізація освіти

Рожкова Л. І. Реценція на збірник документів та матеріалів «Інакодумство на Сумщині»

Рожкова Л. І. Розгортання репресій проти інженерно-технічної інтелігенції на початку 1930-х років: справа “Промпартії” та її осередок у Сумах

Салата О.О. Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації

Шкрібляк Микола. Московсько-стамбульська дипломатія і перехід київської митрополії під владу московського патріарха

Супруненко О. Б. В. І. Вернадський та археологія Полтавщини

Вепрів Роман. Кадрове забезпечення сільського господарства Івано-франківської області (1964-1991 рр.)

Власенко В.М. Друга хвиля міжвоєнної української політичної eміграції у Південно-Східній Європі

Жмака В.М. Видаткові частини бюджетів міст Лівобережної України в 20-ті роки хх ст

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*