Кадрове забезпечення сільського господарства Івано-франківської області (1964-1991 рр.)

Вепрів Роман. Кадрове забезпечення сільського господарства Івано-франківської області (1964-1991 рр.)

Роман Вепрів – здобувач Інституту історії України НАН України.

 • У статті проаналізовано механізм формування керівних кадрів, спеціалістів сільського господарства, а також масових професій, упущенняі досягнення у політиці партії на селі.
 • 1. Давидович С. Н. Соціально-економічні процеси в Івано-Франківській області в другій nполовині 60 – 80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / С. Н. Давидович. – Тернопіль, 2012. – 19 с.2. Жулканич Н. М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) / Н. М. Жулканич. – Ужгород : Карпати, 2008. – 408 с.

  3. Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60-80 рр. ХХ ст.) / Г. Г. Кривчик. – Дніпропетровськ, 2001. – 192 с.

  4. Лендєл М. А. Аграрне виробництво в Карпатському регіоні : сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку / М. А. Лендєл. – Ужгород : Карпати, 2006. – 216 с.

  5. Малярчук О. М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228 с.

  6. Мороз О. О. Аграрні реформи в Україні : теорія, історія, еволюція парадигми / О. О. Мороз. – Вінниця : Універсум, 2003. – 233 с.

  7. Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60-80-ті роки ХХ ст.). – К., 2003. – 165 с.

  8. Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 3025. – Арк. 267.

  9. ДАІФО. – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 2978. – Арк. 114.

  10. Народное хозяйство Украинской ССР : стат. ежегодник : к 60-летию образования СССР / [под ред. Б. А. Сивко]. – К. : Техника, 1982. – 383 с.

  11. ДАІФО. – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 3195. – Арк. 81.

  12. ДАІФО. – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 3113. – Арк. 5.

  13. ДАІФО. – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 3508. – Арк. 170.

  14. ДАІФО. – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 3508. – Арк. 105.

  15. ДАІФО. – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 4241. – Арк. 157.

  16. Центральний Державний Архів Громадських Об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 2572. – Арк. 84.

  17. Економічні знання у практиці виробництва / І. Григоренко // Прикарпатська правда. 10 січня 1975 р.

  18. ДАІФО. – Ф. П 1. – Оп. 1. – Спр. 4618. – Арк. 220.

 • кадри, спеціалісти, колгоспники, молодь, село, Івано-Франківська область
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*