Історія журналу

Перший пробний номер побачив світ влітку 1996 р., а згодом, у 2001 р., “Сумська старовина” була зареєстрована ВАК України як фахове видання зі спеціальності “Історичні науки”.

У журналі запроваджено наступні рубрики: “Археологія”, “Військова історія”, “Всесвітня історія”, “Давня історія”, “Джерелознавство”, “З історії благодійництва”, “З історії церковного життя”, “З економічної історії”, “Історія культури”, “Краєзнавство”, “Першодрук”, “Персоналії”, “Хроніка”, “Рецензії та нові видання”, “Фотоархів” та інші.

Робота над підготовкою матеріалів та їх виданням здійснюється співробітниками Сумського державного університету під керівництвом незмінного головного редактора Звагельського Віктора Борисовича, хоча до співпраці залучені також науковці з інших навчальних закладів, музеїв, архівів, академічних інститутів різних регіонів України та з-за кордону.

Так, протягом дванадцяти років існування “Сумської старовини” були підготовлені до друку і опубліковані матеріали авторів з Парижу, Києва, Москви, Санкт-Петербургу, Тамбова, Праги, Чернігова, Харкова, Запоріжжя, Луганська, Черкас, Чернівців, Курська, Калуги, Одеси, Миколаїва, Тамбова, Пскова, Переяслава-Хмельницького, Ужгорода, Путивля, Конотопа, Глухова, Ромнів та інших міст.

У 1998 р. засновано Почесний диплом “Сумської старовини”. Ним нагороджуються особи, які прислужилися на ниві вітчизняної науки особистим внеском, подвижницькою діяльністю в справі охорони та вивчення пам’яток нашої минувшини, активною дослідницькою позицією.