Про журнал

Рік заснування: 1995

Проблематика: Журнал розглядає питання, пов’язані з археологією, краєзнавством, історією України та всесвітньою історією в цілому.

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 16009-4481 ПР від 22.10.2009

ISSN: 2311-5408 (Print)

Фаховість: Президією ВАК України (постанова № 1-05/5 від 01.07.2010 р.) журнал внесено до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями «Історичні науки».

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська та інші європейські мови

Засновник: Сумський державний університет; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Видавець: Сумський державний університет

Передплатний індекс через мережу Укрпошти: 37254

Рецензованість журналу: Матеріали, подані до редакції, проходять процедуру незалежного рецензування

Контактна інформація

Адреса редакції: Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, Г – 809

Електронна скринька редакції: [email protected], [email protected]

Телефон: + 380 542 33 40 98

Головний редактор: Звагельський Віктор Борисович

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*