Культурно-просвітницька діяльність єпископа Іринея Фальковського із упорядкування книжкових зібрань бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря

Іванюк І.А. Культурно-просвітницька діяльність єпископа Іринея Фальковського із упорядкування книжкових зібрань бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря

Іванюк Ірина Андріївна – старший викладач кафедри прикладного мистецтвознавства, художньої експертизи та ювелірного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

 • У статті розглядається особистий внесок єпископа Іринея Фальковського у каталогізацію і збереження фондів бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Також приділяється увага його просвітницькій діяльності серед студентів Київської Духовної академії і ченців обителі.
 • 1. “Разные записки” по продаже и выдаче книг и движению сумм Киево-Михайловского монастыря за 1801-1810 гг. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (ІР НБУВ) – Ф. 312. – Од. зб. 574. – 92 арк.2. Булашов Г. Ириней Фальковский, коадьютор киевский / Г. Булашов // Киевская старина. – 1883. – Т. 5. – С. 89-120. – січень.

  3. Булашов Г. Ириней Фальковский, коадьютор киевский / Г. Булашов // Киевская старина. – 1883. – Т. 6. – С. 66-96. – травень.

  4. Булашов Г. Ириней Фальковский, коадьютор киевский / Г. Булашов // Киевская старина. – 1883. – Т. 6. – С. 664. – серпень.

  5. Булашов Г.О. Преосвященный Ириней Фальковский епископ Чигиринский / Г.О. Булашов. – К., 1883.

  6. Лозова Т. Іриней Фальковський та його “Размышления ежедневные, писанные в 1787 году” / Т. Лозова // Зб. праць молодих вчених та аспірантів Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Кн. 2. – К., 1997.

  7. Опись Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря, сколько церквей, церковных вещей и др. Каталог книгам. – ІР НБУВ. – Ф. 307. – Од. зб. 540. – 72 арк.

  8. Петров Н.И. Автобиографические записки преосвященного Иринея Фальковского (1762-1783 гг.) / Н.И. Петров // Тр. КДА. – 1907. – № 7.

  9. Скворцов И.М. Хроника жизни Иринея Фльковского / И.М. Скворцов // КЕВ. – 1861. – № 6, 8, 10.

  10. Ульяновський В., Кошиль О. Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки) / В. Ульяновський, О. Кошиль. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2008. – 192 c.

  11. Хижняк З.І. Фальковський Іван Якимович, чернече ім’я Іриней / З.І. Хижняк // Києво-Могилянська академія в іменах XVII-XVIII ст. Енциклопедичне видання. – К., 2001. – С. 557-559.

  12. Яновский И. Ириней Фальковский, епископ Чигиринский, коадъютор митрополии Киевской (1813-1823) / И. Яновский // ПЕВ. – 1883. – № 19.

 • єпископ Іриней Фальковський, бібліотека Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*