Розгортання репресій проти інженерно-технічної інтелігенції на початку 1930-х років: справа “Промпартії” та її осередок у Сумах

Рожкова Л. І. Розгортання репресій проти інженерно-технічної інтелігенції на початку 1930-х років: справа “Промпартії” та її осередок у Сумах

Рожкова Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри державно – правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету.

 • У статті розглядаються деякі аспекти політичних репресій проти інженерно-технічної інтелігенції на початку 1930-х років, зокрема, справа так званої “Промпартії” та одного з її осередків в Україні – на Сумському машинобудівному заводі імені М. Фрунзе.
 • 1. Касьянов Г.В. “Шахтинська справа”: один з перших процесів, сфабрикований органами ДПУ / Г.В.Касьянов // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Респ. міжвід. зб. наук. пр. / Ін-т іст. Укр. – К., 1991. – вип. 1. – С. 36-45.

  2. Кульчицький С. Сталінська індустріалізація України: перший п’ятирічний план на 1928/29 – 1932/33 рр. / С. Кульчицький // Історія в школах України. – 2003. – №6. – С.48-53.

  3. Шитюк М.Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття / М.Шитюк. – К. : Тетра, 2000. – 534 с.

  4. Гнітько С. “Український інженерний центр” – філіал “Промпартії” в Україні (1930 – 1931 рр.) / С. Гнітько // З архіві ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1999. – № 1-2. – С. 142-155.

  5. Нікольський В. Основна диверсійна і наймогутніша з організації, створених “Промпартією” / В.Нікольський // Правда через роки: статті, спогади, документи. – Донецьк, 1995. – Вип. 1. – С. 40-46.

  6. Федоренко І. Пам’ятати, щоб не допустити / І. Федоренко // Фрунзенець. – 2007. – № 46 (16 листопада), № 47 (23 листопада), №48 (30 листопада).

  7. Політична історія України. ХХ століття у 6 томах. Т.3 / В. Греченко, Л. Гриневич, С. Кокін та ін. – К : Генеза, 2003 – 448 с.

  8. Викторов Б.А. Без грифа “секретно”. Записки воєнного прокурора / Б.Викторов. – М.: Юридическая література, 1990. – 336 с.

  9. Москаленко В.П., Попов Б. В., Обозний Н.П. АО “Сумское” машиностроительное научно-производственное объединение им. М. Фрунзе”. Исторический очерк / В.П.Москаленко, Б. В. Попов, Н.П. Обозний. – Сумы : Слобожанщина, 1996. – 480 с.

  10. Манько М. Суми та сумчани у документах сучасників книга 2 (1685 – 2008). / М. Манько. – Суми : ВВП “Мрія 1” ТОВ, 2008. – 436 с.

  11. Державний архів Сумської області (ДАСО), ф. Р7641, оп.1, спр.717.

  12. ДАСО, ф. Р7641, оп.1, спр.718.

  13. ДАСО, ф. Р7641, оп.1, спр.719.

 • політичні репресії, інженерно-технічна інтелігенція, початок 1930-х років, “Промпартія”, Сумський машинобудівний завод імені М. Фрунзе
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*