Видаткові частини бюджетів міст Лівобережної України в 20-ті роки XX ст

Жмака В.М. Видаткові частини бюджетів міст Лівобережної України в 20-ті роки XX ст.

Жмака Віталій Миколайович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

  • У статті досліджуються видаткові частини бюджетів міст Лівобережжя у 1920-ті роки. Автором на основі статистичних даних визначено розміри видатків, встановлено й проаналізовано основні статті, за якими витрачалися кошти в містах різних типів, порівняно видаткові частини бюджетів округових і неокругових міст регіону, здійснено порівняння з дореволюційним періодом, зроблено узагальнюючі висновки.
  • 1. Жмака В.М. Боротьба міських рад за бюджетні права в 20-х рр. ХХ ст. / В.М. Жмака // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2013. – Вип. 47. – С. 46-51.

    2. Жмака В.М. Прибуткові частини бюджетів міст Лівобережної України в 20-ті роки ХХ ст. / В.М. Жмака // Сумська старовина. – 2012. – №№ 38-39. – С. 21-33.

    3. Жмака В.М. Формування радянського законодавства щодо діяльності міських рад у 20-х роках ХХ ст. / В.М. Жмака // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. – №№ 16-17. – С. 203-211.

    4. Міські селища УСРР: Збірник статистико-економічних відомостей. Рік перший / ЦСУ УCРР. – Х. : [Б. в.], 1929. – ХІХ, 184 с.

  • Бюджет, видатки, Лівобережжя, 1920-ті роки
  • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*