Висвітлення зречення і подальшої долі імператора Миколи ІІ на території Сумщини, 1917-1918 рр.: на основі документів Державного архіву Сумської області

Гончаренко Л.Л., Оліцький В.О. Висвітлення зречення і подальшої долі імператора Миколи ІІ на території Сумщини, 1917-1918 рр.: на основі документів Державного архіву Сумської області

Гончаренко Леся Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

Оліцький В’ячеслав Олександрович – магістрант історичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

 • У статті на основі документів Державного архіву Сумської області досліджується висвітлення зречення і подальшої долі імператора Миколи ІІ на території Сумщини в 1917-1918 рр. Зроблений аналіз архівних документів з даного питання. Простежується, як місцева преса інформує населення про ці події..

 • 1. Архив новейшей истории России. – Т. 3. Скорбный путь Романовых (1917-1918 гг.). Гибель царской семьи. Сб. документов и материалов / Отв. ред. и сост. В. М. Хрусталёв, при участии М. Д. Стейнберга. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. – 320 с.2. Быков П. М. Последние дни Романовых / [ред. А. Таняева]. – Свердловск: Уралкнига, 1926. – 127 с.

  3. Державний архів Сумської області (далі – ДАСО), газ. “Земське діло”. – 320. – 28 липня 1918 р. – С.3. – Інв. №13

  4. ДАСО, газ. “Луч”. – 39. – 9 июля 1918 г. – С.3. – Інв. №12

  5. ДАСО, газ. “Луч”. – 44. – 4 августа 1918 г. – С.2. – Інв. №12

  6. ДАСО, газ. “Сумской вестник”. – 52. – 5 марта 1917 г. – С.1. – Інв. №4

  7. ДАСО, газ. “Сумской вестник”. – 55. – 10 марта 1917 г. – С.2. – Інв. №4

  8. ДАСО, газ. “Сумской вестник”. – 79. – 2 августа 1918 г. – С.2 – 3. – Інв. №394

  9. ДАСО, газ. “Сумской вестник”. – экстренный выпуск. – 16 марта 1917 г. – С.1. – Інв. №4

  10. ДАСО, Листівки, оголошення, накази. – №2672, с.34

  11. ДАСО, Листівки, оголошення, накази. – №2672, с.4

  12. ДАСО, Листівки, оголошення, накази. – №2673, с.78.

  13. ДАСО, Листівки, оголошення, накази. – №2673, с.79.

  14. ДАСО, ф. Ф 997, оп. 2, сп. 1, 8 арк.

  15. ДАСО, ф. Ф 997, оп. 2, сп. 2, 12 арк.

  16. Дитерихс М. К. Убивство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале / [ред. П. И. Руднев]. – М.: Вече, 2008. – 512 с.

  17. Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз / М. К. Касвинов. – М.: Мысль, 1989. – 459 с.

  18. Мультатули П. В. Николай ІІ: Дорога на Голгофу: Свидетельствуя о Христе до смерти / П. В. Мультатули. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 637 с.

  19. Соколов Н. А. Убийство царской семьи / [ред. Л. М. Анисов]. – М.: Советский писатель, 1990. – 365 с.

 • зречення імператора Миколи ІІ, документи Державного архіву Сумської області
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*