Друга хвиля міжвоєнної української політичної eміграції у Південно-Східній Європі

Власенко В.М. Друга хвиля міжвоєнної української політичної eміграції у Південно-Східній Європі

Власенко Валерій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент Сумського державного університету

 • Стаття присвячена другому етапу формування міжвоєнної української політичної еміграції на Балканах. Наведена інформація дозволяє визначити особливості формування української еміграції у Болгарії, Румунії та Югославії.
 • 1. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / В.П.Трощинський. – К., 1994. – 259 с.2. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції 1919-1939 (матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої) / Симон Наріжний. – К., 1999. – 271 с.

  3. Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. – К., 2002-2006. – Т.5: Українці за межами УРСР (1918-1940) / Керівник тому В.П.Трощинський. – К., 2003. – 720 с.

  4. Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття) / В.Піскун. – К., 2006. – 672 с.

  5. Козлитин В.Д. Русская и украинская эмиграция в Югославии (1919-1945 гг.) / В.Д.Козлитин. – Харьков, 1996. – 476 с.

  6. Павленко В. Українсько-болгарські взаємини 1918-1939 рр. / В.Павленко. – К., 1995. – 224 с.

  7. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.) / І.Срібняк. – К., 1997. – 128 с.

  8. Павленко М. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919-1924 рр.) / М.Павленко. – К., 1999. – 352 с.

  9. Срібняк І.В. Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи: становище, організація, культурно-просвітницька діяльність (1919-1924 рр.) / І.В.Срібняк. – К., 2000. – 280 с.

  10. Сидоренко Н.М. Національно-духовне самоствердження: У 3 ч. – Ч.2: Преса інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924 рр.) / Н.Сидоренко. – К., 2000. – 262 с.

  11. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939 / М.Раев. – М., 1994. – С.30-36.

  12. Ершов В.Ф. Российское военно-политическое зарубежье в 1918-1945 гг. / В.Ф.Ершов. – М., 2000. – С.9-11.

  13. Йованович М. Обзор переселения русских беженцев на Балканы / М.Йованович // Русский исход. – СПб., 2004. – С.165-200.

  14. Пивовар Е.И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии / Е.И.Пивовар. – М., 2008. – С.76.

  15. Бочарова З.С. Российское зарубежье 1920-1930-х гг. как феномен отечественной истории / З.С.Бочарова. – М., 2011. – С.47.

  16. Даскалов Д. Бялата емиграция в България / Д.Даскалов. – София, 1997. – 181 с.

  17. Кьосева Ц. България и руската емиграция 20-те – 50-те години на ХХ в. / Ц.Кьосева. – София, 2002. – 592 с.

  18. Спасов Л. България и южнорусские правителства на Деникин и Врангел / Л.Спасов // Исторически преглед. – София, 1990. – Кн.2. – С.3-19.

  19. Јовановић М. Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919-1924 / М.Јовановић. – Београд, 1996. – 390 с.

  20. Варнек П. Эвакуация Одессы Добровольческой армией в 1920 году / П.Варнек // Флот в Белой борьбе. – М., 2002. – С.122-136.

  21. Косик В.И. Из истории начала российской эмиграции / В.И.Косик // Славяноведение. – М., 1992. – №4. – С.4-6.

  22. Штейнман Ф. Отступление от Одессы (январь 1920 г.) / Ф.Штейнман // Архив русской революции. – Берлин, 1921. – Т.2. – С.87-97.

  23. Варнек П. У берегов Кавказа в 1920 году / П.Варнек // Флот в Белой борьбе. – М., 2002. – С.178-213. Зауважимо, що автор не виключає того, що козаки були евакуйовані не з Новоросійська, а тижнем пізніше з Туапсе.

  24. Ипполитов С.С. Российская эмиграция в Константинополе в начале 1920-х годов / С.С.Ипполитов, С.В.Карпенко, Е.И.Пивовар // Отечественная история. – М., 1993. – №5. – С.75-85.

  25. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ), ф.3696, оп.2, спр.352.

  26. Національний архів Чеської Республіки, ф.”Український музей в Празі”, інв. №289.

  27. З життя українських біженців в Єгипті // Громадський вісник. – Прага, 1921. – №1. – С.6.

  28. Панайотов П. Руските емігранти в България и движението сред тях за връщане в Съветска Русия (1920-1923 г.) / П.Панайотов // Исторически преглед. – София, 1963. – Кн.5. – С.34-61.

  29. Мельцер Д.Б. Советско-болгарские отношения (1917-1935 гг.) / Д.Б.Мельцер. – Минск, 1975. – 224 с.

  30. Про перипетії евакуації у січні-лютому 1920 р. з Одеси до Варни, а далі через Софію, Цариброд, Пірот, Ніш до Белграда йдеться у щоденнику Дмитра Васильовича Скринченка (1874-1947), який у 1913-1919 рр. жив у Києві, де працював у реакціях місцевих видань “Киевлянин” та “Киев”. У КСХС був викладачем сербської гімназії у м.Нові Сад, членом кількох російських емігрантських громадських організацій. Див.: Эмигрантский дневник Д.В. Скрынченко / Вступ. слово В.Б.Колмакова; комментарии А.Б.Арсеньева, В.Б.Колмакова, В.А.Скрынченко // Славянский альманах 2008. – М., 2009. – С.355-371.

  31. ЦДАВОВУ, ф.3696, оп.2, спр.308.

  32. Симон Петлюра та його родина. До 70-річчя його трагічної загибелі: Документи і матеріали. – К., 1996. – 319 с.

  33. ЦДАВОВУ, ф.3696, оп.2, спр.355.

  34. Советско-болгарские отношения и связи: документы и материалы. – Т.1: Ноябрь 1917 – ноябрь 1944. – М., 1976. – 542 с.

  35. Панайотов П. Българо-съветски отношения и връзки 1917-1923 / П.Панайотов. – София, 1982. – 292 с.

  36. Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1939): сравнительно-типологическое исследование / И.В.Сабенникова. – Тверь, 2002. – 431 с.

  37. Павленко В. Дипломатична місія Української Народної Республіки (1918-1920 рр.) / В.Павленко // Український історичний журнал. – К., 1992. – №12. – С.18-31.

  38. Миронова Е.М. Дипломатическая поддержка формирования колонии русских беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1917-1922) / Е.М.Миронова // Русский исход. – СПб., 2004. – С.201-244.

  39. Правила о выдаче ссуд русским беженцам // Русская газета. – Белград, 1920. – №23 (4 июня). – С.2.

  40. Більш детально про організацію допомоги біженцям в КСХС з боку місцевої влади та російських організацій див.: Козлитин В.Д. Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919-1923) / В.Д.Козлитин // Славяноведение. – М., 1992. – №4. – С.7-19.

  41. Приказы Российского военного агента в Королевстве СХС // Русская газета. – Белград, 1920. – №24 (5 июня). – С.1.

  42. ЦДАВОВУ, ф.4465, оп.1, спр.600.

  43. Чайка К. Український Червоний Хрест за кордоном / К.Чайка // Воля. – Відень, 1920. – Т.IV. – Ч.10. – С.482-486.

  44. Государственный архив Российской Федерации, ф.Р-5680, оп.1, д.65.

  45. ЦДАВОВУ, ф.3696, оп.2, спр.11.

  46. ЦДАВОВУ, ф.3696, оп.1, спр.7.

  47. Власенко В. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. / В.Власенко // Пам’ятки: Археографічний щорічник. – К., 2008. – Т.9. – С.83-110.

  48. ЦДАВОВУ, ф.3696, оп.2, спр.562.

 • Міжвоєнна українська політична еміграція, Балкани.
 • Завантажити повну версію

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*