Видовий склад та організація роботи з вхідними документами в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст.

Леміш Н. О. Видовий склад та організація роботи з вхідними документами в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст.

Леміш Наталія Олександрівна- кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту Сумського державного університету

 • У статті проаналізовано групу розпорядчих документів організаційно-інструктивного характеру, а саме: циркуляри, “предписания” та циркулярні “предписания”; розглянуто функціональне призначення кожного із зазначених видів документів, спосіб оформлення та організацію роботи з ними в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст.
 • 1. Варадинов Н.В. История Министерства внутренних дел : в 3 ч. – СПб., 1858 – 1862. – Ч. ІІІ, кн. 1. – 777 с.2. Вельдбрехт В. Общие основания русского делопроизводства с приложением основных его форм / В. Вельдбрехт. – СПб., 1854. – 122 с.

  3. Держархів Чернігівської обл., ф.127, оп. 1, спр. 169, 50 арк.

  4. Держархів Чернігівської обл., ф.127, оп. 1, спр.838, 565 арк.

  5. Держархів Чернігівської обл., ф.127, оп. 25, спр. 11, 5 арк.

  6. Держархів Чернігівської обл., ф.127, оп. 9, спр. 108, 140 арк.

  7. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.1, 70 арк.

  8. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.2663, 255 арк.

  9. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.3506, 8 арк.

  10. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.3612, 2 арк.

  11. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.3686, 45 арк.

  12. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.5910, 4 арк.

  13. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.5913, 3 арк.

  14. Держархів Чернігівської обл., ф.128, оп. 1, спр.788, 42 арк.

  15. Зырянов П.Н. Социальная структура местного управления капиталистической России (1861-1914 гг.) / П.Н. Зырянов // Истор. записки. – М., 1982. – Т. 107. – С. 226-302.

  16. Краткий словарь видов и разновидностей документов / под ред. А.С. Малитикова. – М. : ВНИИДАД, 1974. – 80 с.

  17. Манифест об “Общем учреждении министерств” от 25 июня 1811 г. // Российское законодательство ХІ-ХХ вв. – М. : Юрид. лит., 1988. – Т. 6.- С. 92-134.

  18. Русакова С.В. Эволюция систем документирования деятельности губернских учреждений ХVІІІ-начала ХІХ вв. : по документам Государственного архива Тверской области : дис. … канд. ист. наук : 05.25.02 / С.В. Русакова ; РГБ. – М. , 2007. – 171 с.

  19. Советский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1979. – С. 1494.

  20. Сокова А.Н. О создании русской традиционной формы документа в дело-производстве госучреждений XVIII-XIX вв. / А. Н. Сокова // Труды ВНИИДАД. – М., 1974. – Т. V, ч. 1.- С. 206-236.

 •  циркуляри, “предписания”, циркулярні “предписания”, Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, перша половина ХІХ ст.

 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*