О.Ф.Федоров-організатор підпільно-диверсійної діяльності Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання проти нацистських окупантів на території Волині та Полісся у 1943 році

Гальчинський В.Л. О.Ф.Федоров-організатор підпільно-диверсійної діяльності Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання проти нацистських окупантів на території Волині та Полісся у 1943 році

Гальчинський Володимир Леонідович – аспірант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

 • У статті досліджується особливість тактики та стратегії диверсійної діяльності мінерів Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання під керівництвом О.Ф.Федорова в роки Великої Вітчизняної війни на Ковельському залізничному вузлі. Розкриваються причини успішної боротьби партизан-федорівців проти ворогів.

 • 1. Центральний державний архів громадських об’єднань України ( далі ЦДАГО України). -Ф. 64. – Оп.1. – Спр. 4.2. Замлинський В.О. З вірою у перемогу: комуністична партія на чолі партизанської боротьби проти німецько-фашистських загарбників у західних областях України 1941-1945 рр. – К.: Вища школа, 1976. – 430 с.

  3. uk.wikipedia.org. – вільна енциклопедія.

  4. Федоров А. Ф. Война народная – война священная. – К.: О-во “Знание” УССР, 1984. – 48 с.

  5. Курас И.Ф., Кентий А.В. Штаб непокоренных: Украинский штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.- К.: Политиздат Украины, 1988. – 330 с.

  6. Коммунистическая партия-организатор освобождения Советской Украины от фашистских захватчиков. – К.: Политиздат, 1975. – 360 c.

  7. Народные герои. / Сост. Л. Ф. Торопов. – М.: Политиздат , 1983. – 303 с.

  8. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України(далі ЦДАВО України). – Ф.4620. – Оп.3. – Спр.168.

  9. Немятый В.Н. В борьбе за срыв грабительских планов фашистской Германии. -К:. Политиздат Украины, 1982. – 230 с.

  10. Слободянюк М.А. Організація і розгортання підпільної боротьби з німецько-фашистськими окупантами на території України (1941-1942) // Гуманітарний журнал. – 2010. – №3-4. -132 с.

  11. Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941-1944 / Колл. составителей: О.В.Бажан, С.И.Власенко, А.В.Кентий, Л.В.Легасова, B.C.Лозицкий (рук.). – М.: Центрполиграф, 2010. – 670 с.

  12. ЦДАВО України. – Ф.- Р 4620сг. – Оп. 3. – Спр.156.

  13. Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944). – К.: Генеза, 2005. – 408 с.

  14. Боярский В. И. Партизаны и армия. История упущенных возможностей. – Мн.: Харвест; М.: ACT, 2001. – 300 c.

  15. Клоков В.И. О стратегии и тактике партизан в борьбе против фашистских оккупантов на Украине (1941-1944 гг.). – К.: Наукова думка, 1994. -74 с.

  16. Замлинський В.О, Примеров Ю.В. Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. – К.: Наукова думка , 1984. -240 с.

  17. Федоров О. Ф. Підпільний обком діє. – К.: Політвидав, 1981. – 831 с.

  18. Партизанська та підпільна боротьба в Україні (1941-1944 роки), історія, люди, пам’ять. – К.: Парламенське видавництво, 2011. – 495 с.

  19. ЦДАГО України. – Ф. 64. – Оп.1. – Спр. 6.

  20. Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941-1945 рр. / Гол. ред. Герасимов І.О. – К.: Книга пам’яті України, 2000. – 944 с.

  21. Беренштейн Л., Елисаветский С. Евреи-герои сопротивления в подпольной и партизанской борьбе против нацистских оккупантов на Украине (1941-1945). – Тель-Авив: Кругозор, 1998. -352 c.

  22. Старинов И.Г. Записки диверсанта. (Книга 1). – М.: Альманах “Вымпел”, 1997. – 408 c.

  23. Cоветские партизаны. Из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. – М.: Политической литературы, 1961. – 829 c.

  24. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп.22. – Спр. 8.

  25. УРСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. – Т. 2. Радянська Україна у період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни (листопад 1942-1943 рр.). – К.: Вид-во політичної літератури, 1968. – 517 с.

 • О.Ф.Федоров, диверсійна діяльність мінерів Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання, нацистські окупанти,  Волинь та Полісся
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*