XXVIІІ-XXІХ

28-29Дата виходу: 2009

У номері:

Нікітін Ю.О. Культурно-господарська діяльність муніципальних структур в останній третині ХІХ ст. (на прикладі Чернігівської губернії)

Рудик О.В. Діяльність органів міського самоврядування в галузі медичного обслуговування населення у 1870-1917 рр. (на прикладі Харківської губернії)

Герасимчук О.М. Дискусії в чернігівських місцевих комітетах щодо впливу общинного землеволодіння на становище сільського господарства

Стариков Г.М. Діяльність комісії із вивчення соціально-економічної історії України XVIII-XIX ст. (1929-1934 рр.)

Крайнік Р.М. Чистки на промислових підприємствах та залізничному транспорті півдня України в 1937 р.

Салата О.О. Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в Україні в 1941-1944 рр.

Азарх І.С. Українці в німецькій неволі

Дроботенко Н.А. Історіографія розвитку державотворення незалежної України (90-ті роки XX- початок ХХІ ст.)

Гончаренко А.В. Загострення британсько-російських протиріч у східному питанні в період російсько-турецької війни 1877-1878 рр.

Гончаренко Л.Л. О. Бісмарк та експансійна політика німецьких колонізаторів у Східній Африці в 1885-1886 рр.

Ласкавий Д.В. Початок міжнародної боротьби за нафту у Персії та Месопотамії і концесія Д’Арсі

Драч О.О. Вища жіноча освіта в Харкові (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): макро- і мікроаналіз проблеми

Аверіна-Лугова Д.Ю. Мiсто та “вiльне кохання”: Сiмферополь наприкiнцi ХIХ – на початку ХХ ст.

Ігнатуша О.М. Запорізький край в роки Першої світової війни

Кунець В.В. З історії кіннозаводства в Україні: Михайлівський кінний завод у 20-х роках ХХ ст.

Бажан О.Г., Золотарьов В.А. Командир “Великого терору” на Сумщині (Олексій Кудринський)

Звагельський В.Б. Про стародавні переправи Середнього Посеймя

Возний І.П. Господарські споруди з поселень Х-ХІV ст. на території між верхнім Сіретом та Середнім Дністром

Виявлено поселення скіфської культури. Бєлінська Л.І., Звагельська О.В., Німенко Н.А., Федченко Л.А., Дегтярьов С.І., Звагельський В.Б.

Дегтярьов С.І. Земельна справа Неплюєвих та Надаржинських як приклад суперечки між поміщиками Слобідської України ХVІІІ ст.: аналіз джерела та опис подій

Березовський О.М. Друковані періодичні органи українських партій Наддніпрянщини 1905-1914 рр. у вітчизняній історіографії

Коваленко Л.І. Діяльність архівів Сумщини щодо задоволення духовних потреб суспільства напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни

Рецензії та нові видання

Хроніка

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*