LVIІ

ЗМІСТ

ІСТОРІГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

УДК (UDC) 94:[930.25+025.12](497.2)

Якiмова А. М.  М. ДРАГОМАНОВ І “ВОЛЬНОЕ СЛОВО” У ДОСЛІДЖЕННЯХ БОЛГАРСЬКОГО ВЧЕНОГО І. ШИШМАНОВА

С. 5-19

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.57.1

УДК (UDC) 929.532.7

Лобко Н. В. ВИКОРИСТАННЯ КЛІРОВИХ ВІДОМОСТЕЙ ЦЕРКОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ РОДОВОДІВ ДУХОВЕНСТВА

С. 20-28

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.57.2

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УДК (UDC) 908(=161.2)(045)(477) “45”-0.58

Обченко О. М. ЗМІЇВ ТА ЗМІЇВСЬКИЙ ПОВІТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕФЛЕКСІЇ МІСЦЕВОГО ДВОРЯНСТВА

С. 29-35

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.57.3

УДК (UDC) 94 (477) «С.Петлюра»

Семашко Н. В. НАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСТВА В ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ СПАДЩИНІ С. ПЕТЛЮРИ 1902-1917 РОКІВ

С. 36-43

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.57.4

УДК (UDC) 94(477)“1941/1943”

Нестеренко В. А., Мурашко К. О. ПОХІДНІ ГРУПИ ОУН У ПІВНІЧНО-СХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

С. 44-52

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.57.5

УДК (UDC) 94 (477)«2010»

Денисенко В. І. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ (2010 р.)

С. 53-70

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.57.6

Повний випуск