XXX

№ 30Дата виходу: 2010

У номері:

Барвінський А.О. Повітряний таран над Чорним морем (подвиг Бориса Черевка)

Тєлєтов О.С. День Перемоги. Це потрібно живим

Чернобров І.В. Уродженці Сумщини – медичні воєначальники в період Великої Вітчизняної війни та їхня діяльність у мирний час

Ласкавий Д.В. Формування нафтової політики Великобританії: меморандум Е. Слейда, 1918 р.

Пилипів I.В. Міжнародна діяльність ГКЦ у контексті боротьби за самовизначення українців Польщі

Гончаренко А.В. Розвиток британсько-російських протиріч у Східному питанні в січні-липні 1878 р.

Кудінов Д.В. Страйковий рух селянства Лівобережної України У 1905-1907 рр.

Коростіль Н.Ж. Збереження власної ідентичності за чужонаціональної влади: духовне життя українського селянства Східної Галичини 1921-1939 рр.

Ковальчук О.М. Про стан збереженості викопного остеологічного матеріалу в краєзнавчих музеях та можливості його покращення

Возний І.П. Інженерні споруди в системі оборони городищ Х-ХІV ст. на території межиріччя верхнього Сірету та середнього Дністра

Чубур А.А. Домонгольський скарб ювелірних виробів із Трубчевська

Федорук А.В. Історичний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в період входження його до складу Київської держави

Дегтярьов С.І. Губернаторська перевірка державних установ Чернігівської губернії 1859 р. та її результати

Буряк Л.І. Жіночий образ в українській історіографічній традиції на рубежі ХІХ-ХХ століть: етнографічно-етнологічний вимір

Глушан О.В. Особовий архівний фонд С.В. Бородаєвського: історія створення та джерельне значення матеріалів

Курок О.І. Вітчизняна наука про походження ґрунтів: дискусійні питання

Рахно О.Я. Голова Чернігівської губернської земської управи Ф.М.Уманець

Васильєв К.К. Доктор медицини Я.Й.Кефелі (1876-1962)

Бажан О.Г., Золотарьов В.А. Член “Паралельного антирадянського троцькістського центру”: сторінки біографії чекіста Я.А. Лівшиця

Приходько Ю.І. Про стародавній брід на річці Крига

Звагельський В.Б. Середньовічний тракт з Сум до Перекопу

Німенко Н.А. Міфічні та реальні скарби Глинського городища на Роменщині

Нікітін М.Ю. Стан та діяльність земської медицини в 1865-1914 рр. (на прикладі Лебединського повіту Харківської губернії)

Пирожков Г.П. Тамбовський центр краєзнавства в соціокультурному просторі регіону-68: історія створення і сучасна діяльність

Хроніка

Нові видання

Ювілеї

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*