Сучасна історіографія антибільшовицького селянського повстанського руху в Україні (кінець 10-х – початок 30-х років ХХ століття)

Вовк О.В. Сучасна історіографія антибільшовицького селянського повстанського руху в Україні  (кінець 10-х – початок 30-х років ХХ століття)

Вовк Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

  • У статті досліджуються напрями сучасної історіографії українського селянського повстанського руху наприкінці 1910-х – початку 1930-х років. Автор аналізує погляди сучасних істориків на зародження, перебіг, напрямки селянського повстанського руху, діяльність повстанських отаманів.
  • Історіографія, антибільшовицький селянський повстанський рух, кінець 10-х – початок 30-х років
  • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*