XLVIIІ

Дата виходу: 2016

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Рамач Янко ОГЛЯД ІСТОРІЇ РУСИНІВ ПІВДЕННОЇ УГОРЩИНИ (1745-1918)

Власенко В. М., Гузун В.  НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖВОЄННОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В КРАЇНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Корогод Г. І.  ОПІКУНСЬКІ УСТАНОВИ І ОПІКУНСЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ХІ-ХІХ ст.)

 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Гончаренко Л. Л., Кобака К. Ю.  У. ПІТТ-МОЛОДШИЙ ТА ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1787-1791 рр.

 ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Шамаріна А. О. ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Король С. Н.  ЕВРОРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ УКРАИНЫ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСА ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

КРАЄЗНАВСТВО

Бублик О. Г.  ПЛАНОВЕ МІСТОБУДУВАННЯ ЗДІЙСНЕНЕ ОРГАНАМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСТ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Кочарян С. Г. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКИХ ВІРМЕН (1989-2004)

МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ

Осадчий Ю. Г. МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

 РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

Нестеренко В. А.  РЕЦЕНЗІЯ НА “СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: Зб.наук. статей”

 ПОВІДОМЛЕННЯ

Титул

Вихідні дані

Авторам