Рецензування

Правила проведення рецензування

 Загальна інформація

 Умови для публікації

Для публікації стаття повинна відповідати чотирьом основним вимогам:

  • мати переконливу доказову базу, яка підтверджує висновки автора;
  • володіти новизною;
  • представляти інтерес для вчених даної галузі;
  • в ідеалі, представляти інтерес для дослідників інших споріднених дисциплін.

Процес рецензування

Редколегія знайомиться з усіма отриманими рукописами. Тільки ті статті, які відповідають редакційним критеріям, направляються на рецензування. Статті, які, на думку редакторів, не є цікавими або не підходять з інших причин, відсіваються без проведення рецензування.

Рукописи, які представляють інтерес і відповідають профілю журналу, направляються на рецензування одному або двом рецензентам. Потім редактори приймають рішення, ґрунтуючись на оцінці рецензентів.

Вибір рецензентів

Рецензенти відбираються, грунтуючись на багатьох факторах: спеціалізація в цій галузі дослідження, репутація, особливих рекомендаціях і власному попередньому досвіді співпраці з рецензентом. Наприклад, ми намагаємося не звертатися до людей, які повільно працюють, не приділяють належної уваги роботі або не обгрунтовують свої погляди, якими б вони не були. Рецензенти повинні розуміти, що дана робота містить конфіденційну інформацію і ставитися до неї відповідно.

Написання рецензії

Основна мета рецензування – надати редакторам інформацію для прийняття рішення. Рецензія також має містити рекомендації щодо покращення статті для публікації. Негативна рецензія повинна в максимальному ступені вказувати на слабкі місця рукопису, щоб редактори розуміли, на чому грунтувалося рішення. Рецензенти не зобов’язані надавати авторам обгрунтування того чи іншого рішення за статтею, оскільки рецензування є анонімним для автора (на це вказується в листі редактора до рецензента).

Анонімність та етика

Ми не відкриваємо особистість рецензентів авторам або іншим рецензентам, тільки в разі, якщо рецензенти самі просять вказувати їх ім’я. В іншому випадку, ми вважаємо на краще, щоб рецензенти залишалися анонімними.

Як і у всіх видавничих рішеннях, остаточне рішення про публікацію є відповідальністю редактора журналу. Причину відмови публікувати рукопис редакція журналу може автору не пояснювати.