Кадровое обеспечение сельского хозяйства Ивано-Франковской области (1964-1991 рр.)

Веприв Роман. Кадровое обеспечение сельского хозяйства Ивано-Франковской области (1964-1991 рр.)

Роман Веприв- соискатель Института истории Украины НАН Украины.

 • В статье проанализирован механизм формирования руководящих кадров, специалистов сельского хозяйства, а также массовых професий, просчеты и достижения в политике партии на селе.
 • 1. Давидович С. Н. Соціально-економічні процеси в Івано-Франківській області в другій nполовині 60 — 80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / С. Н. Давидович. — Тернопіль, 2012. — 19 с.2. Жулканич Н. М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ — початок ХХІ ст.) / Н. М. Жулканич. — Ужгород : Карпати, 2008. — 408 с.

  3. Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60-80 рр. ХХ ст.) / Г. Г. Кривчик. — Дніпропетровськ, 2001. — 192 с.

  4. Лендєл М. А. Аграрне виробництво в Карпатському регіоні : сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку / М. А. Лендєл. — Ужгород : Карпати, 2006. — 216 с.

  5. Малярчук О. М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села / О. М. Малярчук. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. — 228 с.

  6. Мороз О. О. Аграрні реформи в Україні : теорія, історія, еволюція парадигми / О. О. Мороз. — Вінниця : Універсум, 2003. — 233 с.

  7. Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60-80-ті роки ХХ ст.). — К., 2003. — 165 с.

  8. Державний архів Івано-Франківської області (далі — ДАІФО), — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 3025. — Арк. 267.

  9. ДАІФО. — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 2978. — Арк. 114.

  10. Народное хозяйство Украинской ССР : стат. ежегодник : к 60-летию образования СССР / [под ред. Б. А. Сивко]. — К. : Техника, 1982. — 383 с.

  11. ДАІФО. — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 3195. — Арк. 81.

  12. ДАІФО. — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 3113. — Арк. 5.

  13. ДАІФО. — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 3508. — Арк. 170.

  14. ДАІФО. — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 3508. — Арк. 105.

  15. ДАІФО. — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 4241. — Арк. 157.

  16. Центральний Державний Архів Громадських Об’єднань України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 2572. — Арк. 84.

  17. Економічні знання у практиці виробництва / І. Григоренко // Прикарпатська правда. 10 січня 1975 р.

  18. ДАІФО. — Ф. П 1. — Оп. 1. — Спр. 4618. — Арк. 220.

 • кадры, специалисты, колхозники, молодежь, село, Ивано-Франковская  область.
 • Загрузить полную версию

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*