XXXVI- XXXVII

36-37Дата виходу: 2012

У номері:

Орлов В.М. Основні підходи до типологізації та класифікації нових релігійних течій у сучасних українських та закордонних дослідженнях

Возний І.П. історія вивчення, етапи формування та розвитку середньовічного Хотина

Федорук А.В. Гнізда поселень на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром у VІІІ ‑ ХІІІ ст.

Вовк О.В. Сучасна історіографія антибільшовицького селянського повстанського руху в Україні  (кінець 10-х – початок 30-х років ХХ століття)

Герасименко О.В. Висвітлення селянського руху (1900 – лютий 1917 рр.) на Лівобережжі в сучасній історіографії

Верещагіна Н.В. Вишгородський меморіал і борисоглібські реліквії у контексті формування давньокиївського святокультового комплексу

Леміш Н.О. Особливості побудови, функціонування та реорганізації Чернігівського губернського правління у першій половині ХІХ ст.

Жмака В.М. Торгівля у містах Лівобережжя у роки НЕПу

Лук’яненко О.В. “Мовне питання” у середовищі освітян УРСР часів десталінізації

Азарх І.С. Ментальна “картина світу” українського народу через призму народнопоетичного епосу

Казаков М.А. Легенда про всесвітній потоп у світовому фольклорі: географічне розташування, походження, сутність

Чорнобров І.В. До історії вищої жіночої медичної освіти в Російській імперії

Артюх В.О. Історіософія Пантелеймона Куліша: від романтизму до позитивізму

Рахно О.Я. Земська діяльність графа В.О. Мусіна-Пушкіна

Стависький В.І. Про особливості антропоніміки  в козачому середовищі Слобожанщини XVII – XVIII вв.  (За матеріалами переписів населення більчанської сотні  Ахтирського козачого полку)

Морозова А.В. З історії комуни “Хрестовоздвиженське трудове братство” (1919 – 1924 рр.)

Барабаш Ю.В. Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст.

Пірожков Г.П. Освітня програма-компендіум “Історія та культура Тамбовського краю” Тамбовського центру краєзнавства

Рецензії та нові видання

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*