XXVI-XXVIІ

26-27Дата виходу: 2009

У номері:

Корнієнко О.М. Прикордонна польова служба Сумського козацького полку в XVII-XVIII ст.

Нікітін Ю.О. Взаємовідносини міських суспільних управлінь з місцевою адміністрацією і земствами у 1870-1900 рр. (На прикладі Чернігівської та Харківської губерній)

Рудик О.В. Правове становище органів міського самоврядування у другій половині XIX  ст.

Бородай І.С. З історії становлення та розвитку шовківництва в Україні

Салата О.О. Дезінформація як складова інформаційного простору, створеного на окупованих територіях

Олянич В.В. Територіально-географічне та галузеве розміщення селянських кустарно-ремісничих закладів в УССР у 20-х роках XX ст.

Ідріс Н.О. Дослідження кар’єри як фактору, що визначав вибір мови комунікації у містах УСРР за доби «українізації» у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.

Товтин Я.I. П’ятнадцятилітня війна та її роль у турецькій експансії словацьких земель (1593-1606 рр.)

Заболотна Л.Л. Внесок німецької наукової думки 40–80 рр. ХІХ ст. в формування колоніальної політики Німеччини

Гончаренко А.В. Розвиток британсько-російських протиріч у Східному питанні (листопад 1875 – квітень 1876 рр.)

Ніколенко Ю.В. Політика уряду Російської імперії по відношенню до селянських промислів у 70 – 90 рр. ХІХ ст.

Клапчук В.М. Освіта на Гуцульщині у XIX – першій третині XX ст.

Аверіна-Лугова Д.Ю. Харчовий раціон городян Кримського півострова наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (м. Сімферополь)

Кудінов Д.В. Суспільно-політична діяльність вчителів і учнів у Сумах під час революції 1905-1907 років

Чорнобров І.В. Повернені імена вчених-медиків

Васильєв К.К. Професор С.Б. Дубровинський (1885-1975) і його згадки «Про пам’ятні зустрічі»

Дубровинський С.Б. Про пам’ятні зустрічі й контакти із провідними діячами радянської профілактичної медицини. (Зі спогадів старого епідеміолога)

Стародубцев Г.Ю. Гочевский комплекс (літописний Римів) – місто XI – XIV ст. на південному сході Русі

Євтушенко О.В. Зразки давньоруської зброї в колекції Конотопського краєзнавчого музею

Стариков Г.М. Стан архівної справи на Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. (за матеріалами листування Д.І. Багалія)

Коваленко Л.І. Проблема використання документальних матеріалів щодо розвитку історичної науки в архівах Сумщини (1939 – перша половина 1941 рр.)

Бездрабко В.В. П. Отле і керування до адміністрування: ідеї та вектори розгортання

Власенко В.М. Листування К. Мацієвича З С. Петлюрою 1920-1923 рр. як джерело з історії української еміграції у Румунії

Глушан О.В. Українське Університетське Угруповання для Ліги Націй: матеріали до історії організації

Рецензії та нові видання

Хроніка

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*