XXV

25Дата виходу: 2008

У номері:

Коваленко В.П. Давньоруські монастирі на чернігівському дитинці

Черненко О.Є. Чернігів ХІІІ-ХІV ст. у світлі археологічних досліджень

Веремейчик О.М. Скарби жіночих прикрас та археологічні пам’ятки Льгова та Низківки

Німенко Н.А. Історія однієї книги (До 75-річчя виходу монографії М.О.Макаренка “Маріюпільський могильник”)

Дегтярьов С.І. Використання матеріалів повітових судів під час генеалого-біографічних досліджень: аналіз джерел

Гончаренко А.В. Російська дореволюційна та радянсько-російська історіографія британсько-російських відносин в контексті східного питання у 70-80-х рр. ХІХ ст.

Гейда О.С. Церковна історія Сумщини на сторінках духовних періодичних видань Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Сугацька Н.В. Колабораціоністська преса та ставлення населення Південної України до антисемітської пропаганди окупантів

Власенко В.М. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії – організатор громадсько-політичного життя української еміграції

Бажан О.Г. Репресивна політика радянської влади на Київщині в 1919 – першій половині 1930-х років

Свистович С.М. Методологічні засади громадського виміру соціалістичних перетворень в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.

Ілюк Т.В. Внесок культурної діяльності міст-побратимів в розвиток українсько-грецьких взаємин

Пилявець Ю.Г., Іващенко Л.І., Пилявець Р.І. Продовольче забезпечення в’язнів виправно-трудових установ СРСР у першому повоєнному десятиріччі (1945-1955 рр.)

Панченко Ю.В. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики М.Тетчер (1979-1990 рр.)

Дроботенко Н.А. Участь України в конференційній дипломатії в 90-х роках ХХ століття

Маслов М.П. Розвиток кустарного виробництва черепиці в Україні у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.

Трубчанінов М.А. Професійно-технічна підготовка українських кустарів-виробників сільськогосподарського реманенту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Ніколенко Ю.В. Участь українських переселенців у розвитку кустарної промисловості Сибіру наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Макарська А.І. Трансформація та руйнація господарської структури й побуту монастирів України в 20-ті рр. ХХ ст.

Сандуляк І.Г. Діяльність туристичних фірм і готельне обслуговування в Чернівцях та краї у міжвоєнний період

Бондарюк Б.М. Лаври Палестини в останній третині V – у першій чверті VI ст.: причини та наслідки початку занепаду

Ігнатуша О.М., Окорокова І.Г. Українське та російське неоязичництво у порівняльних аспектах

Побожій С.І. Юлія Бразоль і Сумщина. Історико-краєзнавчі аспекти у дослідженні творчості художника

Зайцева З.І. Український живопис у контексті націотворчого процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.: постаті митців, виставки, творчі пошуки

Артюх В.О. Юліан Вассиян: історія, історіософія, історична пам’ять

Садівничий В.О. “…Скинувши руб’я підробного слова”

Дипломанти “Сумської старовини”

Нікітін Ю.О. Внесок муніципальних структур у благоустрій міст в 1870-1900 рр. (на прикладі Чернігівської, Полтавської, Харківської та Катеринославської губерній)

Іванюк О.Л. Етнічний склад міського населення Харківської губернії за матеріалами переписних документів Російської імперії 1897 р.

Чорнобров І.В. Шляхи розвитку санітарної організації на Сумщині

Стряпко І.О. Спроби створення національного музею товариством “Просвіта” на Закарпатті в 1920-1937 рр.

Ніколаєнко С.П. Відновлення та активізація діяльності державних краєзнавчих музеїв Сумщини у післявоєнний період (середина 1940-х – друга половина 1950-х рр.)

Бугрій В.С. Використання краєзнавчого матеріалу у школах Сумщини при вивченні історії (50-60 рр. ХХ ст.)

Звагельський В.Б. На материнській землі “Слова о полку Ігоревім”

Рецензії та нові видання

Пам’яті Олега Васильовича Сухобокова

Про авторів

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*