XLV

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Якімова А. М. ТВОРЧА СПАДЩИНА М.П. ДРАГОМАНОВА В АРХІВАХ ТА БІБЛІОТЕКАХ БОЛГАРІЇ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Лобко Н. В., Лобко К. А. ВІЛЬШАНСЬКА ГІЛКА РОДУ ЛИНТВАРЬОВИХ

Нікітін М. Ю. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМСТВ ЗА ПОЛОЖЕННЯМ 1890 РОКУ: ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

Власенко В. М. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ МІЖВОЄННОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В РУМУНІЇ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

Єпик. Л. І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА КУРСАХ З УКРАЇНОЗНАВСТВА (20-і рр. ХХ ст.) КРАЄЗНАВСТВО

Чернобров И. В. РОЛЬ БЫВШИХ ЗЕМСКИХ ФЕЛЬДШЕРОВ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУМЩИНЫ

Яковенко Г. Г. ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНІХ УЧИТЕЛІВ м. СУМИ

Німенко Н.А. СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ РОМЕНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ)

Артюх В. О. ІНАКОДУМСТВО НА СУМЩИНІ: КОНТУРИ Й ОРІЄНТИРИ

Бугрій В. С. ЗМІСТ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1958 – 1991 рр.)

ПЕРСОНАЛІЇ

Мирончук А. С. ДОКТОРСЬКИЙ ДИСПУТ А.В. ФЛОРОВСЬКОГО: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ БІОГРАФІЇ

МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ

Осадчий Ю. Г. МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

Рубльов О. С. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЮРІЯ ТИМОШЕНКА “ІСТОРИЧНІ УМОВИ ТА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ СПОРТУ І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 20-40-ВІ РОКИ ХХ СТ.”

Власенко В. М. З ІСТОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА В БОЛГАРІЇ

Нестеренко В.А. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГОНЧАРЕНКО О.М., КУНИЦЬКИЙ М.П., ЛИСЕНКО О.Є. “СИСТЕМА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙХСКОМІСАРІАТУ “УКРАЇНА” ТА “ВІЙСЬКОВОЇ ЗОНИ”

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВНИЙ НОМЕР

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*