XLIII-XLIV

43-44Дата виходу: 2014

У номері:

Балух В. О. Еволюція становища міста і міщан у польському суспільстві (ХV-ХVІІ ст.)

Волкова О. Ю. Польський конспіративний рух першої чверті  XIX століття в правобережній Україні у працях російських істориків

Демиденко Н. М. “Речник суспільної злагоди”: В’ячеслав Липинський  та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття

Кедун І. С. До питання про розвиток селітряного промислу в Новгороді-Сіверському

Король В. М. Матеріальна база навчальних закладів трудових резервів України у відбудовчий період  (1943-1950 рр.)

Леміш Н. О. З історії перших посібників з діловодства як джерел становлення науки про документ

Малярчук О.М. Становлення хімічної індустрії Прикарпаття:  успіхи і проблеми

Нікітін Ю.О. Основні сфери діяльності міського населення Чернігівської губернії у другій половині ХІХ ст.

Осадчий Ю. Г. Мазепа: істинне, надумане, помилкове. Продовження. Початок у № XLI-XLІI

Пекарчук В. М. Форми забезпечення культурних потреб та популяризації культур етносів України: тенденції 1990 – 2000-х років

Савченко С. В. “Це – пісня моєї душі”: Олена Апанович у збереженні пам’яток Запорізької Січі в кінці 1980 – на початку 1990 років

Самойленко О. Г. Політичне та нормативно-правове підґрунтя функціонування історичної освіти в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

Балух О. В. Буковина у складі Молдавської держави у 1563-1600 рр.: воєнно-політичний аспект

Рецензії та нові видання

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*