Сумська обласна рада народних депутатів: від командно-адміністративної системи управління до місцевого самоврядування (1989 – 1991 рр.)

Баламут А.М. Сумська обласна рада народних депутатів: від командно-адміністративної системи управління до місцевого самоврядування (1989 – 1991 рр.)

Баламут Андрій Миколайович – здобувач кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка

 • У статті розглядається діяльність і досліджується початковий етап переходу Сумської обласної ради народних депутатів від державної, командно-адміністративної системи управління до місцевого самоврядування у 1989 – 1991 рр. на основі матеріалів сесій її XXI скликання. Особлива увага приділена дослідженню кількісного та якісного складу депутатського корпусу, проаналізовано зміни у структурі головного регіонального органу влади області.
 • 1. Державний архів Сумської області (Держархів Сумської обл.), ф. Р-2196, оп. 9 б, спр.72, 258 арк.

  2.Держархів Сумської обл., ф. P-2196, оп. 9 б, спр. 723, 283 арк.

  3.Держархів Сумської обл., ф. Р-2196, оп. 23, спр. 5, 31 арк.

  4.Мироненко В. Сесія обласної Ради народних депутатів / В. Мироненко // Ленінська правда. – 1990. – 18 листопада. – С. 1.

  5.Политическая элита регионов Украины. (Сумская область.) [Электронный ресурс] // Центр славянских исследований (университет Хоккайдо) при участии Центра социально-политических исследований (фонд “Диалог”, Киев). – Режим доступа: http://srch.slav.hokudai.ac.jp/ukrregions/data/85.html. – Загл. с экрана.

  6.Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1990 г. “О временном положении о председателях и президиумах местных советов народных депутатов РСФСР” [Електронний ресурс] // Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. – Режим доступа: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_38050.html. – Загл. с экрана.

  7.Держархів Сумської обл., ф. P-2196, оп. 9 б, спр. 723, 243 арк.

  8.Держархів Сумської обл., ф. Р-2196, оп. 9 б, спр. 786, 193 арк.

  9.Держархів Сумської обл., ф. P-2196, оп. 9 б, спр. 785, 314 арк.

  10. У виконкомі обласної Ради народних депутатів // Сумщина. – 1991. – 3 вересня. – С. 1.

  11. Мироненко В. Депутати згоди не дійшли, політику диктує майдан / В. Мироненко // Сумщина. – 1991. – 19 вересня. – С. 1.

  12. Криза влади. Як з неї вийти? // Сумщина. – 1991. – 27 вересня. – С. 2.

  13. Єлишевич Г. Територіальна рада веде до злагоди / Г. Єлишевич // Сумщина. – 1991. – 7 грудня. – С. 2.

 • Сумська обласна рада народних депутатів, місцеве самоврядування, депутатський корпус
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*