Рецензії та нові видання

У даному розділі представлені анотації на такі видання:

Тинченко Я. Герої Українського неба:  науково-популярне  видання. – К.: Темпора, 2010. – 200 с: іл.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (1991-2011) / Упоряд. Д. Бурім, О. Маврін, Я. Федорук. – К.: Український письменник, 2011. – 416 с.

Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). – К.: Темпора, 2011. – 792 с.

Сергій Плохій. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. – К.: Критика, 2011. – 600 с.

Маслійчук В. Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві (1780-1796 рр.). – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2011. – 448 с.

Родня. Полиция и партизаны, 1941-1944. На примере Украины  / Авт.-сост.: А.Гогун, И.Дерейко, А.Кентий. – К.: Украинский издательский союз, 2011. – 576 с.

Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010): [монографія] / Тетяна Боряк; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 544 с.

Завантажити

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*