Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ-початок ХХ століття)

Подрєз Ю. В. Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ-початок ХХ століття)

Подрєз Юлія Володимирівна – кандидат історичних наук, старший викладач Сумського державного університету ім. А. С. Макаренка

  • У статті досліджується розвиток кустарних гончарних промислів та участь у них українського етнічного населення Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Основна увага приділяється аналізу історичного розвитку слобідсько-українських кустарних осередків на території Курської та Воронізької губерній, особливостей гончарного кустарного виробництва, його ролі й місця у традиційній культурі етнічних українців, які населяли Східну Слобожанщину.
  • гончарні промисли, Східна Слобожанщина, друга половина ХІХ-початок ХХ століття
  • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*