Політичне та нормативно-правове підґрунтя функціонування історичної освіти в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

Самойленко О. Г. Політичне та нормативно-правове підґрунтя функціонування історичної освіти в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

 Самойленко Олександр Григорович – кандидат історичних наук, доцент, проректор Ніжинського державного університету мені Миколи Гоголя

  • В статті проведено аналіз законодавчого регулювання вищої історичної освіти в Російській імперії протягом першої половини XIX століття. Визначено структуру та порядок функціонування університетської освіти, в тому числі й історичної; окреслено особливості функціонування окремих навчальних закладів, що пов’язано з етнічною, національною та релігійною специфікою регіонів, в яких ці університети розташовувалися.

    Охарактеризовано концептуальні документи, що визначали підстави функціонування історичної освіти в Російській імперії у XIX столітті. Встановлено, що оформлення системи гуманітарної освіти в цілому й історичної, зокрема, в університетах виявилося процесом тривалим і продовжувалося протягом усього XIX ст.

  • нормативно-правове регулювання, вища історична освіта, Російська імперія, функціонування
  • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*