LV

ЗМІСТ

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

УДК (UDC) 94(477+571)”1974/1975”

Король В. М., Король С. М., Лисенко А. А.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У СРСР: ЩОДЕННИК ЗАРОБІТЧАНИНА ДОБИ ЗАСТОЮ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА

C. 5-21

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.55.1

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УДК (UDC) 54 (089.3) (477) (Гутиря В. С.) «1932-1983»

Шихненко І. М.

ВНЕСОК АКАДЕМІКА АН УРСР В. С. ГУТИРІ У РОЗВИТОК ХІМІЧНОЇ НАУКИ (1932-1983)

C. 22-29

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.55.2

УДК (UDC) 94(477)«2013»

Денисенко В. І.

ЗРИВ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ ТА ЄС (ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2013 р.)

C. 30-45

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.55.3

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

УДК (UDC) 325.36 (410) «1914/1918»

Гончаренко А. В.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА КОЛОНІАЛЬНІ ПРОТИРІЧЧЯ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1914-1918 рр. (НА ОСНОВІ ДОКУМЕНТІВ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

C. 46-58

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.55.4

АРХЕОЛОГІЯ

УДК (UDC) [572.2:904.5] (477.41)«11/13»

Долженко Ю. В.

НАСЕЛЕННЯ МІСТА ВОЇНЬ XII-XIV ст. ЗА ДАНИМИ КРАНІОЛОГІЇ

C. 59-78

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.55.5

КРАЄЗНАВСТВО

УДК (UDC) 94(477.52)«1917/1922»:374.7

Артюх В. О.

«ПРОСВІТИ» ЛИПОВОДОЛИНЩИНИ В 1917-1922 РОКАХ

C. 79-90

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.55.6

Авторам

Випуск LV