LIV

qTranslate-X

Титул

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УДК (UDC) 616.912(4)”15/17″:614.47(477.53)

Подгорна А.А.

«ДИТЯЧА ЧУМА»: ВІСПА В ЄВРОПІ ХVІ-ХVІІІ ст. ТА ПЕРШІ
СПРОБИ БОРОТЬБИ З НЕЮ НА ПОЛТАВЩИНІ.

с. 5-17

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.54.1

УДК (UDC) 477 ”1921/1939″

ВЛАСЕНКО В. М., БОНДАРЕНКО М. О.

ДО БІОГРАФІЇ АМЕТА ОЗЕНБАШЛИ

с. 18-31

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.54.2

УДК (UDC) 94(477)”1920/1950”

БАЖАН О. Г., ЗОЛОТАРЬОВ В. А.

МИХАЙЛО ТИМОФЄЄВ.
СИЛУЕТ ЧЕКІСТА НА ФОНІ ЕПОХИ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ

с. 32-45

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.54.3

УДК (UDC) 94(477)”1990/2014”

ОЛІЦЬКИЙ В. О.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО В УКРАЇНІ

с. 46-54

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.54.4

УДК (UDC) 930.2(378)

ЗЯКУН А. І.

ВИКЛАДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ НОВОГО ЗМІСТУ

с. 55-63

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.54.5

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

УДК (UDC) 94(73)«1917/1922»

ГОНЧАРЕНКО А. В.

ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕННЯ МОРСЬКИХ ОЗБРОЄНЬ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США НА ПОЧАТКУ 20-х рр. ХХ ст.

с. 64-75

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.54.6

КРАЄЗНАВСТВО

УДК (UDC) 94(477)”1943/1950”:377.091

КОРОЛЬ В. М., СЛЮСАРЕВА Є. О.

ЗАЛІЗНИЧНІ УЧИЛИЩА СУМЩИНИ У ПЕРІОД ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ (1943-1950 рр.)

с. 76-88

https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.54.7

Авторам