LVIІІ

ЗМІСТ

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

УДК (UDC) 63:061.2(100)_048.87]:94(477)«192»

Лисенко М. С. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО АГРАРНИХ ГРОМАДСЬКИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (початок ХХ ст.)

С. 5-17

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.58.1

 

УДК (UDC) 94 (477)”1917/1921”

Власенко В. М., Курінной О. С. ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ АНДРІЄВСЬКИЙ

В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр. НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

(за матеріалами архівно-слідчої справи Василя Андрієвського)

С. 18-24

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.58.2

 

УДК (UDC) 94 (437=161.2) “1918/1939”:811.162.327

Зубко О. Є. ЯК УКРАЇНЦІ В ЧЕХОСЛОЧИННІ ЧЕСЬКУ МОВУ ВИВЧАЛИ

АБО УКРАЇНСЬКА МІЖВОЄННА ЕМІГРАЦІЯ В НОВОМУ ЛІНГВІСТИЧНОМУ

ПРОСТОРІ (1918-1939)

С. 25-34

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.58.3

 

УДК (UDC) 94 (100):355

Вовк О. В. СПОГАДИ УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ НІМЕЧЧИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО

ЖИТТЯ ВОЯКІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

С. 35-47

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.58.4

 

УДК (UDC) 94(477)“1941/1943”

Нестеренко В. А. ТЕМА ДІЙ НІМЕЦЬКИХ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ В ПРЕСІ

НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ (на метеріалах “Сумського вісника”

1941-1943 рр.)

С. 48-68

https://doi.org/10.21272/starovyna.2020.58.5

Повний випуск