LIII

Титул

ЗМІСТ

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

УДК (UDC) 94-054.72(=161.2)(497.2)”1922/1939″:7.011.2

ВЛАСЕНКО В. М.
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН (БЕРЕЗЕНЬ 1921 р.)
       
с. 5-21
https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.53.1

 

УДК (UDC) 930.1:81’42″19″

КАГАНОВ Ю. О.
«РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА» В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ: РАДЯНСЬКА І ДИСИДЕНТСЬКА
ВЕРСІЇ
«РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА» В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ: РАДЯНСЬКА І ДИСИДЕНТСЬКА ВЕРСІЇ
с. 22-30
https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.53.2

 

УДК (UDC) 930.2:336.71/.73 (470+571)”1865/1914″

РАДЧЕНКО Н. М.
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ ГУБЕРНСЬКИМИ КАНЦЕЛЯРІЯМИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст
.
с. 31-39
https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.53.3

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УДК (UDC) 355.415.6(477.41).180/185.340

МОРЕЙ Т. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)
 

с. 40-49
https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.53.4

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

УДК (UDC) 327 (73:510) «1963/1969»

ГОНЧАРЕНКО А. В., КЛОЧКО М. О.
КНР У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США У ПЕРІОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ЛІНДОНА ДЖОНСОНА, 1963-1969 рр.
с. 50-62
https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.53.5

 

УДК (UDC) 327.8(53): (6): (477)

ЖДАМАРОВА А. В.
«АРАБСЬКА ВЕСНА» ЯК ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ
В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ  

с. 63-70
https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.53.6

 

КРАЄЗНАВСТВО

УДК (UDC) 821.161.1/.2.091(477.52)(092)

МАЙБОРОДА Д. В.
ЧЕХОВ І АЛЧЕВСЬКІ. ІСТОРІЯ ЗНАЙОМСТВА ТА СПІЛЬНІСТЬ ПОГЛЯДІВ

с. 71-74
https://doi.org/10.21272/starovyna.2019.53.7

 

Авторам