LIХ

ПОВНИЙ НОМЕР

ЗМІСТ

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

УДК (UDC) 94(477)“1647”

Осадчий Є. М., Дегтярьов С. І. САГАЙДАЧНИЙ ШЛЯХ: ВІД ВЕРХОВ’Я ПСЛА ДО КОРДОНУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

С. 5-20

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.1

 

УДК (UDC) 929.5

Лобко Н. В. ВНЕСОК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В РОЗВИТОК ГЕНЕАЛОГІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)

С. 21-32

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.2

 

УДК (UDC) 94 (437=161.2) “1921/1939”:613.8

Зубко О. Є. УКРАЇНСЬКА МІЖВОЄНА ЕМІГРАЦІЯ В ЧСР ТА ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ УКРАЇНЦІВ-ЕМІГРАНТІВ (1921-1939)

С. 33-39

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.3

 

УДК (UDC) 94 (477) “1930/1941”

Румянцев О. Є. ТАЄМНИЦІ ПАНСІОНУ ОНАЦЬКИХ І РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР (за документами МВС Італії, 1930-1941 рр.)

С. 40-52

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.4

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

 

УДК (UDC) 327 (73:510)“1961/1963”

Гончаренко А. В. ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖ.Ф. КЕННЕДІ ЩОДО КИТАЮ (вересень 1961 – листопад 1963 рр.)

С. 53-65

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.5

 

КРАЄЗНАВСТВО

 

УДК (UDC) 94(477.52)“1917/1922”

Артюх В. О. «ПРОСВІТИ» ОХТИРСЬКОГО ПОВІТУ В 1917-1922 рр.

С. 66-75

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.6

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

 

Король В. М. СТАРОДАВНІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІ КОЧОВІ ДЕРЖАВИ ЄВРАЗІЇ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ДИНАМІКИ НАРОДІВ ВЕЛИКОГО СТЕПУ

С. 76-78

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.7

 

Нестеренко В. А. ІМПЕРСЬКИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ В ІНТЕРПРИТАЦІЇ Т. Ф. ЗЕЛІНСЬКОГО

С. 79-82

https://doi.org/10.21272/starovyna.2021.59.8