Описово-статистичні видання й діловодна документація ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. як джерела вивчення промислів і ремесел сумщини

Литвинчук Н.В. Описово-статистичні видання й діловодна документація ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. як джерела вивчення промислів і ремесел Сумщини

Литвинчук Наталія Василівна – мистецтвознавець відділу “Український етнологічний центр” Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

  • У даній статті подано огляд описово-статистичних видань й опублікованої та неопублікованої діловодної документації ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття, які представляють значний інтерес для вивчення історії розвитку й особливостей побутування промислів і ремесел на території Сумщини. В результаті аналізу відповідної історіографії та джерельної бази зазначеного періоду встановлено, що досвід статистично-економічного вивчення промислово-ремісничогї діяльності став підгрунтям для розвитку етнографічного напрямку студіювання народного виробництва, результати якого найвиразніше проявилися у 70-х роках ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Описово-статистичні видання, діловодна документація, промисли, ремесла, Сумщина
  • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*