Правила оформлення

ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

До друку приймаються статті, підготовлені відповідно до вимог постанови президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).

Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word у форматі rtf або doc. В кінці тексту повинен стояти підпис автора.

Відомості про автора подаються окремим файлом: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, контактні адреса і телефони, електронна скринька.

До тексту додаються: анотація українською, російською (кожна до 250 знаків) та англійською (до 4000 знаків) мовами . Ілюстрації приймаються в електронному варіанті.

Джерела та література подаються у кінці тексту в порядку посилань із зазначенням загальної кількості сторінок видання.  Бібліографічний опис робіт подається у повній формі.

Матеріали, подані до Редакції, проходять незалежне рецензування, за підсумками якого вони можуть бути рекомендовані до друку, направлені на доопрацювання або відхилені.

Матеріали, виконані з порушенням цих правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

Адреса редакції:

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Г-802

Електронна пошта: starovina@bigmir.net, starovyna@sumdu.edu.ua

Тел. (8-0542) 33-40-98

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*