XLI-XLII

обложка_42Дата виходу: 2013

У номері:

Возний І. П. (Чернівці) Писала ХІІ – першої половини ХІІІ ст. з території Південно-Західної Русі

Гутковська І. В. (Чернівці) Сакральне у мистецтві: скульптура стародавніх єгиптян крізь призму релігійного світогляду

Гостеніна В.І., Корюкін А.П. Корпоративна культура: її парадигми представлення у паливно-енергетичній галузі Росії на сучасному етапі

Малярчук О. М. (Івано-Франківськ) Структура народонаселення України (1913-1994 рр.): використання трудових ресурсів

Делія О. В. (Полтава) Житлова політика більшовиків у 1919-1921 роках: повсякденний аспект

Заїка В. В. (Глухів) Глухівський вчительський інститут в системі освітництва північно-східної України другої половини ХІХ – початку ХХ століть

Главацький М. В. (Київ) Культурно-освітня діяльність органів німецької окупаційної влади на території генеральної області “Київ” 1941-1944 рр.

Мельников Л. С. Управління вищою освітою у демократичних державах

Панченко В. І. (Чернігів) І.П. Білоконський про місце і роль земського самоврядування у суспільно-політичному житті

Магурчак А. М. (Київ) Андрій Жук і Українська Народна Партія: штрихи до політичної біографії

Телетов А. С. Лікар-інфекціоніст Зиновій Красовицький: вчений-практик (до 90-річчя від дня народження)

Подрєз Ю. В. (Суми) Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ-початок ХХ століття)

Нітченко А. Г. (Чернігів) Формування міських виконавчих комітетів громадських організацій навесні 1917 р. (на прикладі Чернігівської та Катеринославської губерній)

Вепрів Р. В. (Івано-Франківськ) Кадрове забезпечення сільського господарства Івано-Франківської області (1964-1991 рр.)

Приходская летопись Черниговской епархии Кролевецкого уезда, села Спасского Преображенской церкви Підготовка до друку та публікація Чорноуса А. М.,  Звагельської О. В.

Осадчий Ю. Г. (Суми) Мазепа: истинное, надуманное, ложное

Нові видання

Вихідні дані

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*