Рецензии и новые издания

В данном разделе представлены аннотации на следующие издания (на украинском):

Тинченко Я. Герої Українського неба:  науково-популярне  видання. — К.: Темпора, 2010. — 200 с: іл.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (1991-2011) / Упоряд. Д. Бурім, О. Маврін, Я. Федорук. — К.: Український письменник, 2011. — 416 с.

Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). — К.: Темпора, 2011. — 792 с.

Сергій Плохій. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. — К.: Критика, 2011. — 600 с.

Маслійчук В. Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві (1780-1796 рр.). — Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2011. — 448 с.

Родня. Полиция и партизаны, 1941-1944. На примере Украины  / Авт.-сост.: А.Гогун, И.Дерейко, А.Кентий. — К.: Украинский издательский союз, 2011. — 576 с.

Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010): [монографія] / Тетяна Боряк; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. — 544 с.

Загрузить

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*