L

Дата виходу: 2017
Сумська старовина L, 2017 

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Маслійчук В. Л. ЦЕРКВА В СЛОБІДСЬКИХ ПОЛКАХ 20-х — ПОЧАТКУ 60-х рр. XVIII ст.: «КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ» ТА ОСВІТА 

Власенко В. М. УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В КРАЇНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС

Сагач О. М. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ВУЦВК ЩОДО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІІ УСРР у 20-х рр. ХХ ст

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кудінов Д. В. СВІДОЦТВА ПРОПАГАНДИ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ СЕРЕД СЕЛЯН КУРЩИНИ В 1905 РОЦІ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КУРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Топольницька Ю. А. ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА В УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-х — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1980-х РОКІВ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА»

ПЕРСОНАЛІЇ

Сосюра Л. Г. ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

КРАЄЗНАВСТВО

Нестеренко В. А. ТЕМА ГОЛОДОМОРУ НА СТОРІНКАХ ОКУПАЦІЙНОЇ ПРЕСИ СУМЩИНИ 1941-1943 рр.

МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ

Осадчий Ю. Г. МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

Дегтярьов С. І. МІЩАНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ, ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ (Огляд монографії В. Шандра МІЩАНСЬКІ ОРГАНИ СТАНОВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (кінець ХVIII — початок ХХ ст.).

Власенко В. М. ДО ІСТОРІЇ РУСИНСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ В ЮГОСЛАВІЇ Рамач Янко НА КРИЖНЕЙ ДРАГИ: РУСНАЦИ У ЮГОСЛАВИЇ ОД 1918-1941. РОКУ. — Нови Сад: Руске слово, 2016 (Нови Сад: Sajnos).

Авторам

Зміст L, 2017